A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) várhatóan december közepén hirdeti meg két, régóta várt, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból finanszírozott pályázatát: a Nemzeti Technológia Programot kilencmilliárd forint keretösszeggel, valamint a Technológiai Inkubátor Programot 1,6 milliárd forint kerettel - jelentette be Balla Gergely, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium szakállamtitkára, kabinetfőnöke. Ezenkívül fontos előrelépés, hogy az NFGM-nél hamarosan összeáll a deregulációs szabálycsomag, amelynek két fő célja a pályázatok átfutási idejének rövidítése és az adminisztratív terhek csökkentése.

Bővebben...

A pályázat célja a felsőoktatási intézmények gazdasági szférára irányuló K+F+I tevékenységének elősegítése olyan kutatás-támogatási kapacitás biztosításával, mely ismeri az ipari alkalmazhatóság feltételeit és munkájában törekszik azok megteremtésére. A pályázat célja emellett a tudás- és a technológia transzfer, a kutatói szolgáltatások ipari igénybevételének erősítése, a vállalati-felsőoktatási kutatói kapcsolatok fejlesztése és a kutatási eredmények hasznosítása, valamint a felsőoktatási intézmények K+F+I tevékenységből származó bevételeinek növelése hosszabb távon.

Pályázatot nyújthatnak be államilag elismert felsőoktatási intézmények, konzorcium tagjaként pályázhat felsőoktatási intézmény és az MTA kutatóintézetei. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 90%-a. A támogatás összege a megvalósítás helyétől függően legalább 100 millió Ft, de legfeljebb 500 millió Ft lehet.

Bővebben...

A támogatás célja a kisvállalkozások innovációs kezdeményezéseinek és az innovációs szolgáltatások keresleti oldalának ösztönzése, kiemelten a tudásközpontok és a kisvállalkozások közötti tudástranszfer előmozdítása.

 

Az Innocsekk Plusz program keretében nyújtható támogatásokra leköthető forrás a pályázat meghirdetését követő hároméves időszakra évente 4 milliárd forint, összesen 12 milliárd forint. A támogatásban részesülő projektek várható száma: 600

 

Bővebben...

A támogatás célja, hogy a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal részvételével zajló ERA-NET projektek közös pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek számára a hazai finanszírozási keretet biztosítsa.

Az ERA-NET programok magyar résztvevőinek támogatására kiírt hazai pályázat keretében projektjavaslat benyújtására kizárólag az alprogramokban nevesített nemzetközi ERA-NET felhívásokra pályaművet benyújtó nemzetközi konzorciumok magyar tagjai jogosultak. Mivel jelen pályázati kiírás az alprogramokban nevesített ERA-NET-ek nemzetközi pályázati felhívásaihoz kapcsolódik, azt egészíti ki, ezért az ERA-NET pályázati felhívásokra a magyar részvételű nemzetközi konzorciumok által benyújtott angol nyelvű pályázatokat (a nemzetközi konzorcium által a projekt keretében tervezett szakmai munkát bemutató anyagot) nem kell  még egyszer az NKTH-hoz benyújtani, hanem mindössze a Pályázati űrlap és  a Mellékletek benyújtására van szükség.

Bővebben...

A támogatás általános célja

  • Az ELI magyarországi központja szakmai szerepének erősítése, és az ELI ultra-nagyenergiás berendezéseinek Magyarországra való telepítése;
  • A hazai lézeres KFI és vállalkozási tevékenység támogatása, versenyképességének javítása, a magyar részvétel erősítése az ELI teljes életciklusában a magyar szakmai kapacitások minél szélesebb körű kihasználásával;
A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az Alap terhére a Hivatal a pályázat 2009. évi meghirdetéséhez 500 000 000 Ft-ot, azaz ötszázmillió forintot biztosít. A pályázati felhívás jelenleg tervezés alatt áll, a végleges benyújtási határidő a pályázati felhívásban fog szerepelni.

Bővebben...

Megjelent az Európai Kutatási Tanács (ERC) fiatal kutatói pályázatának új kiírása. Az ERC Starting Independent Researcher Grant pályázatára ismét mindhárom nagy tudományterületről várják tehetséges fiatal kutatók jelentkezését.

Pályázhatnak az Európai Unió tag- és csatlakozó országaiból fiatal kutatók (egyének vagy csoportok), kiemelkedő eredményekkel fizikai-műszaki tudományok vagy élettudományok, illetve társadalom és bölcsészettudományok terén.

Bővebben...

A pályázat a K+F projektek támogatásán keresztül elősegíti a kutatás-fejlesztési tevékenység erősödését, a K+F szféra humánerőforrásainak fejlesztését, kis- és középvállalatoknál, költségvetési vagy non-profit kutatóhelyeken történő új munkahelyek létrehozását a magasan képzett szakemberek alkalmazásán keresztül. A pályázat lehetőséget biztosít az ipari közép-, vagy nagyvállalatoktól, a gazdasági válság következtében, 2008. szeptember 1. után leépítésre került vagy kerülő, magasan képzett szakemberek (kutatók, fejlesztőmérnökök) alkalmazására.

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) az ország versenyképességének növelése érdekében – a technológiai innováció és a kutatás-fejlesztés társadalmi feltételeinek javítására – Mecenatúra pályázatát a 2009-2010. évekre megújítja.

 

A pályázat célja a kutatók-fejlesztők nemzetközi tapasztalatcseréjének támogatása, a kutatás-fejlesztéssel és az innovációval közvetlenül összefüggő konferenciák szervezésének, szakkiállítások rendezésének, kiadványok készítésének támogatása, az innováció fontosságának tudatosítása a társadalomban, a tudományos és technikai ismeretek, a kutatás-fejlesztési eredmények terjesztése, innováció-ösztönzési célú díjakhoz történő hozzájárulás, a nemzetközi kutatási-fejlesztési hálózatokhoz, infrastruktúrához való kapcsolódás megteremtésében és működtetésében történő részvétel támogatása, a műszaki és természettudományi területen a kutatói utánpótlás nevelésének támogatása, továbbá a tudományos kutatás és technológiai innováció szakpolitikai és társadalompolitikai megalapozása és diákok és fiatal kutatók innovációs készségének fejlesztése nyitott innovációs programokon keresztül.

 

A 2009-2010-ig terjedő időszakra a keretösszeg 4 milliárd Ft.

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

 

A pályamű beadásának határideje 2010. október 31.

 

Forrás: NKTH.hu

Az Európai Bizottság Belső Piaci Főigazgatósága pályázat felhívást adott ki "Tanulmány a sportfinanszírozást akadályozó belső piaci akadályokról” című tudományos munka elkészítésére.

A pályázat tartalma
Az elkészítendő tanulmánnyal szembeni elvárás, hogy széleskörűen elemezze azokat a belső piaci politikákat, amelyek közvetlen hatást gyakorolnak a sportfinanszírozásra az EU-n belül. Kiemelt kérdéskör, hogy hogyan szorítják ki a sportot - ezen belül különösen az állami finanszírozásra leginkább ráutalt sporttevékenységeket - a belső piaci előírások, s miként hat a szolgáltatások szabad áramlása (például amikor határokon átnyúló szponzorálásra, média vagy szerencsejáték-szolgáltatásra alkalmazzák őket).
A kutatásnak széleskörűen vizsgálnia kell majd a sportfinanszírozás különféle forrásait, és foglalkoznia kell a professzionális és az amatőr sport közötti - a szolidaritási mechanizmusnak köszönhető - közvetlen és közvetett pénzáramlásokkal is.
Elemeznie kell a tanulmánynak azokat a különféle nemzeti szabályozási szempontokat is, amelyek belső piaci akadályt képezhetnek.

Pénzügyi feltételek
A pályázat összege megközelítőleg 400.000 EUR. Ezen forrás tartalmazza a teljes munkáért, beleértve a Bizottsággal folytatandó konzultációkra vonatkozó útiköltségeket is. A kutatási projekt időtartama a szerződés aláírásától számított 14 hónap.

Pályázati felhívás

Forrás: ÖTM

Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése

A pályázat olyan felsőoktatási intézmények, költségvetési és közhasznú kutatóintézetek számára nyújt támogatást, melyek már létező, eredményeket elért, a vállalati együttműködés előmozdítására kialakított K+F központjaiból alakított gazdasági társaságok megerősítését tűzi ki célul. A pályázat keretében 400 millió és 1 milliárd forint közötti összeg igényelhető. A benyújtási határidő 2009. április 30.
Pályázati dokumentáció

Innovációs és technológiai parkok támogatása

A konstrukció célja a pólusvárosokban - lehetőleg a meglevő K+F+I infrastruktúra bázisán - olyan koncentrált, üzleti alapon működő kutatás-fejlesztési és innovációs szolgáltató központok („science parkok") kialakítása, amelyek megfelelő kutatási és Infokommunikációs Technológia (továbbiakban:IKT) infrastruktúra létrehozásával az adott ágazat vagy szakterület számára egyedi, magas szintű, testre szabott K+F+I, valamint technológiai inkubátor szolgáltatások széles skáláját képesek nyújtani.
A pályázat keretében igényelhető támogatás mértéke 50%, összege minimum 1 milliárd, maximum 5 milliárd forint. A benyújtási határidő 2009. április 30.
Pályázati dokumentáció


Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése


A konstrukció célja a közvetlenül hasznosuló K+F tevékenység erősítése és feltételeinek megteremtése vállalati K+F kutatóhelyek létesítésével, illetve bővítésével, valamint a K+F intenzív befektetések és kutató munkahelyteremtés ösztönzésével.
Az igényelhető támogatás mértéke 40%, összege minimum 200 millió, maximum 1 milliárd ötszázezer forint lehet. A benyújtási határidő 2009. április 30.
Pályázati dokumentáció

15. oldal / 16

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.