Warning: strpos(): Empty needle in /chroot/home/palyazat/palyazatihirek.eu/html/libraries/mavik/thumb/generator.php on line 657
Idén nyolcadik alkalommal hirdeti meg a Henkel Central Eastern Europe (Henkel CEE) a Henkel Art.Award. nemzetközi pályázatot, Közép-Kelet-Európa és Közép-Ázsia 31 országában. Idén a Henkel a képzőművészet több területéről várja a jelentkezőket, így pályázni lehet festészet, grafika, fotó, videó és installáció kategóriában. A nyertes a 7 000 eurós pénzjutalom mellett lehetőséget kap arra is, hogy hazájában, illetve a bécsi MUMOK-ban 2010-ben kiállítást rendezzen saját műveiből. Az anyagok beadási határideje 2009. június 8.

A több fordulóból álló elbírálás során először Wrobel Péter, Barcsay-díjas képzőművész elnökletével, a hazai zsűri választja ki azokat a pályaműveket, amelyek a nemzetközi mezőnybe jutnak. Ezt követően 2009 szeptemberében, neves szakemberekből álló nemzetközi zsűri kiválaszt öt művészt, akiket a Henkel Art.Award. 2009 díjra jelölnek.. A pályázat eredményét díjátadó gála keretében november 25-én hirdetik ki Bécsben. Az eseményt követően a nagyközönség az osztrák fővárosban megrendezendő kiállításon tekintheti meg a díj nyertesének és a jelölteknek a pályaműveit.

Pályázati felhívás
A MEDIA International előkészítő tevékenységek támogatásának célja az európai és a harmadik országbeli filmes és televíziós szakemberek közötti együttműködések elősegítése. Az intézkedések a következőkre terjednek ki:

- képzések támogatása
- filmforgalmazás támogatása
- hirdetések támogatása
- mozihálózstok létrehozásának támogatása
- közönségigény növelésének támogatása

A pályázati felhívás keretében olyan jogi személyek nyújthatnak be pályázatot, amelyek az Európai Unió 27 tagállamának valamelyikében vagy valamely harmadik országban működnek. A pályázaton való részvétel részletes feltételeit a MEDIA International előkészítő cselekvés 2009. évi munkaprogramja tartalmazza.

A pályázat keretében maximálisan rendelkezésre álló összeg 4,96 millió EUR. A Bizottság által nyújtott támogatás - a tevékenység jellegétől függően - nem lépheti túl a teljes támogatható összeg 50, 75 vagy 80 százalékát. A pénzügyi hozzájárulás vissza nem térítendő támogatás formájában valósul meg.

A pályázatokat legkésőbb 2009. június 2-ig kell megküldeni az Európai Bizottság részére.

Pályázati felhívás

2009. évi munkaprogram összefoglalója (angolul)
2009. április 21-én a budapesti Művész moziban tart előadást a pályázatról Molnár Orsolya, a MEDIA International brüsszeli felelőse. A tájékoztató előadást a Media Desk Magyarország szervezi, hogy segítse a pályázni kívánókat a pályázati felhívással és a kitöltendő formanyomtatványokkal kapcsolatban. Az előadás után személyes konzultációra is lesz lehetőség.

A MEDIA International pályázat több támogatási területet érint. Idén a szakemberképzés, a mozifilmek és audiovizuális művek promóciója és bemutatása, valamint a közönség ösztönzése áll a támogatandó tevékenységek középpontjában.

Bővebb információ és jelentkezés az előadásra

Bővebb információ a pályázattal kapcsolatban
Pályázók köre
Pályázhat kortárs képzőművészeti galériát működtető Magyarországon bejegyzett jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. A galériának legalább 1 éve állandó kiállítótérrel és nyilvánosan látogatható kiállítási programmal kell rendelkeznie.
Egy pályázó több pályázatot is beadhat, de egy pályázaton belül egy vásári részvétellel lehet pályázni.

Pályázat célja
A pályázat célja, hogy elősegítse a magyar kortárs képzőművészet nemzetközi jelenlétét, ösztönözze a kortársművészeti magánvállalkozások nemzetközi szerepvállalásának növelését.

Támogatott tevékenységek
Pályázati támogatás kérhető: a kortárs magyar képzőművészet nemzetközi jelenlétének elősegítésére érdekében jelentős nemzetközi vásárokon való részvételre. Pályázni elsősorban az alábbi, 2009-ben megrendezésre kerülő művészeti vásárokon való részvétellel lehet: Viennafair (Bécs), Art Basel (Bázel), Liste (Bázel), Volta (Bázel), Scope (Bázel, Miami), Art Cologne (Köln), Frieze Art Fair (London), Zoo Art Fair (London), Artforum (Berlin), Preview (Berlin), Art Moscow (Moszkva), Artbrussels (Brüsszel), FIAC (Párizs), Pulse (Miami, London), Artissima (Torino), Nada (Miami)
Támogatás kérhető:
- tiszteletdíjra,
- szakmai anyagköltségre,
- szállításra,
- installációra,
- reklám- és médiamegjelenésre,
- fordításra,
- utazásra,
- biztosításra,
- részvételi díjra (standbérletre)
- szállásköltségre,
- kapcsolódó kiadvány költségeire.

Pénzügyi feltételek
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Ugyanazon pályázó által elnyerhető támogatási összeg összesen nem haladhatja meg a 3 millió Ft-ot. A pályázónak kötelező önrésszel, illetve külső (szponzori) támogatással kell rendelkeznie, amely minimum megegyezik a pályázott összeggel. Elszámolni a megítélt, illetve felhasznált támogatás kétszeresével kell.

Adminisztratív információk
A pályázat 2009. március 9-ig beérkezően nyújtható be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére (H - 1388 Budapest, Pf. 82). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

 

Pályázati felhívás

 

Pályázók köre, a jelentkezés feltételei
Mindkét kategóriában minden pályamű témájának kapcsolódnia kell az EU-bővítéshez és/vagy az Európa jövőjével kapcsolatos elképzelésekhez. Pályázni 17 és 35 éves életkor között lehet, valamely EU-tagállamból, tagjelölt országból vagy potenciális tagjelölt országból (Nyugat-Balkán és Törökország).

A pályázat háttere

Az Európai Ifjúsági Sajtószövetséggel és a Café Babellel együttműködve a Bizottság Bővítési Főigazgatósága elindította a fiatal újságírók számára kiírt, 2009-es Európai Fiatal Újságíró Díj páneurópai pályázatot. Európa idén ünnepli a vasfüggöny lebontásának huszadik, illetve nyolc közép- és kelet-európai ország, köztük Magyarország, valamint Málta és Ciprus EU-csatlakozásának ötödik évfordulóját. Ezek az évfordulók különösen ösztönözhetik a leendő vagy hivatásos újságírókat szerte Európában arra, hogy átgondolják és kifejezzék az Európai Unió bővítésével kapcsolatos nézeteiket.
A tavalyi pályázat sikerét követően az Európai Bizottság több fiatal újságírónak kínál lehetőséget tehetségük megcsillogtatására. Az írott online vagy nyomtatott cikkek mellett a 2009-es díj rádiós újságírók számára is nyitva áll.

A pályázat díjai
A nyertes cikkek és rádiós anyagok felkerülnek a pályázat honlapjára, a cikkeket pedig egy kiadványban is megjelentetik. Az Európai Fiatal Újságíró Díj 2009 35 nemzeti nyertese meghívást kap egy 2009. augusztus végén/szeptember elején szervezett kulturális és történelmi kirándulásra, Berlinbe. A német főváros idén ünnepli a berlini fal lebontásának huszadik évfordulóját. A kirándulás végén a nyertesek az EU képviselőivel, politikusokkal, nagykövetekkel és hivatásos újságírókkal találkozhatnak.

Adminisztratív információk
A pályázatra 2009. február 1-től május 31-ig lehet jelentkezni.Pályázattal kapcsolatos további információk

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az Önkormányzati Minisztériummal, a Külügyminisztériummal, a Magyar Turizmus Zrt-vel, a Megyei Jogú Városok szövetségével, valamint a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségével együttműködésben hirdette meg a pályázatot. Az elismerést olyan városok önkormányzatai kaphatják meg, melyek a kulturális, művészeti életüket kiemelkedően fejlesztik, támogatják, kulturális értékeiket példaértékűen mutatják be. Szombathely elsősorban gazdag és sokszínű rendezvénykínálatával, az új színház létrehozásával és az évszázadokon átívelő épített örökség megőrzése, bemutatása, hasznosítása érdekében kifejtett tevékenységével, illetve e munka folytatásának terveivel vált méltóvá a cím viselésére. A második csoport győztese Balatonfüred lett, ahol az elmúlt néhány esztendőben rendkívül erőteljes és eredményes fejlesztő munkával a Balaton-parton új városközpontot alakítottak ki, amelynek további fejlesztésére reális és konkrét programmal készülnek. Az OKM az önkormányzatok részére 1-1 millió forint jutalmat ad.

Bővebben

Forrás: okm.gov.hu

Pályázók köre
- 5000 fő alatti településeken megjelenő 2000 példányszám alatti sajtóorgánumban közzétett írásokkal az újságírók, illetve szerkesztőségek pályázhatnak.
- 5000 fő alatti településeken, illetve kistérségekben működő helyi televízió- és rádiócsatornák által közzétett híradásokkal pályázhatnak az újságírók vagy a szerkesztőségek.

A pályázat háttere
A Magyar Public Relations Szövetség által az év elején meghirdetett pályázathoz kapcsolódva az Egészséges Településekért Alapítvány kiegészítő pályázatot hirdet.

Az alapítvány célja
Az Egészséges Településekért Alapítvány 2005-ben alakult civil szervezet célja, hogy támogassa olyan közösségek kialakulását és működését, amelyek odafigyelnek tagjaik testi-lelki egészégségére, hogy elősegítse a kisközösségekben élő emberek életminőségének, egészségének javulását. Az Egészséges Településekért Alapítvány célja, hogy pályázatai útján is segítsen a kistelepüléseken a helyi forrásteremtés eszközeinek megtalálásában és felhasználásában, valamint a közösségépítésben való partneri együttműködésük kialakításában.

A pályázat célja
A pályázat célja a lokális kezdeményezésekben a helyi vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról (CSR) szóló értékes híradások ösztönzése, a CSR médiajelenlétének, a példamutatóan felelős vállalati magatartás és üzleti gyakorlatok sajtóvisszhangjának erősítése, és a pozitív példák bemutatása mind a sajtó képviselői, mind a nagyközönség és a vállalkozások számára.

A pályázat témája
Jelen pályázat keretében 2 kategóriában várunk pályamunkákat: 1. Írott sajtó; 2. Elektronikus média. A pályázatra beadott publikációknak be kell mutatnia a helyi civil kezdeményezést, valamint az azt támogató együttműködő partnerek (helyi cégek, vállalkozók) hozzájárulását, vagy kapcsolódását a programhoz.

Pályázati követelmények
A pályázatra benyújtott anyagok maximális terjedelme: két gépelt A/4-es oldal, amelyben az alábbi két kérdésre kell választ adni:
1. Mutassa be együttműködését települési/kistérségi civil szervezetekkel és azok együttműködő/ támogató üzleti partnereivel az elmúlt 18 hónapban.
2. Mutassa be, hogy mit tervez közzétenni a fenti témában a következő egy évben, miért tartja fontosnak a CSR-t?

Díjak
Újságíró vagy szerkesztőségi díj: 70 000 Ft

Nevezési határidő
A pályázatokat a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre kérjük elküldeni (CD-n vagy DVD-n a 1055 Budapest, Szalay u. 4. postacímre várjuk) 2008. december 15-ig.
A beérkezett pályázatokat az Előzsűri, majd ezt követően a bíráló bizottság legkésőbb 2009. január 31-ig bírálja el.
Eredményhirdetés: 2009. február elején.

Pályázati felhívás

Idén 11 országban hirdetik meg - köztük Magyarországon is - a Henkel Innovation Challenge játékot, melynek mottója: "Alkossuk együtt a jövőt!"

Bármely felsőoktatási intézményből jelentkezhetnek angolul tudó diákok a fantáziálást profi üzletfejlesztési ismeretekkel társító versenyre. Az a feladat, hogy háromfős kreatív csapatok dolgozzanak ki egy-egy Henkel mosó-, tisztító vagy testápoló termékkel kapcsolatos innovatív koncepciót, és készítsenek róla egy kétperces videó filmet. Ezt február 3-ig kell feltölteni a játék weboldalára.

Az országos döntőben a 10 legjobb csapat mérkőzik meg a nemzetközi döntőbe jutásért, amelyet Brüsszelben, az Atomiumban rendeznek. A hazai döntő valamennyi résztvevője értékes informatikai eszközökkel térhet haza, a nemzetközi döntő fődíja pedig egy Karib-szigeteki nyaralás és látogatás a Henkel düsseldorfi központjában.

A regisztráció határideje 2009. február 17.

További információ

Az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatósága (DGEAC), illetve az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) rendszeresen közzéteszi a Kultúra Program (2007-2013) éppen aktuális pályázati felhívásait.
A korábbi évektől eltérően mostantól nem évente jelennek majd meg az egyes felhívások részletes ismertetői, hanem az úgynevezett pályázati kézikönyv (Programme Guide) és az abban közölt pályázati naptár a 2009. és 2013. közötti teljes időszakra érvényes.

 

A pályázati felhívás szövege letölthető pdf formátumban
A közös kiindulópont az összes pályázathoz: a pályázati kézikönyv (Programkalauz)
A Kultúrpont Iroda a pályázáshoz szükséges űrlapokat megjelenésük sorrendjében folyamatosan közzéteszi honlapján.

Forrás: www.kulturpont.hu

Hetedik alkalommal osztották ki a Henkel Central Eastern Europe (HCEE), a Henkel közép-kelet-európai regionális vállalata által alapított Art.Award művészeti díjat. Bár idén is volt magyar jelölt a nemzetközi döntőben Gellérfi Pál személyében, végül a szlovén Miha Štrukelj vehette át a kortárs grafika kategóriában meghirdetett díjat. Az osztrák művészek számára kiírt támogatási díjat Andreas Hellernek, és az ifjú művész díjat az ukrán Ivan Bazaknak ítélték oda.

 

Közel ötszáz benyújtott mű közül választotta ki a nemzetközi zsűri a 7000 euróval járó Henkel Art.Award 2008 nyertesét, a szlovén Miha Štrukel-t. A zsűri tagjai voltak: Gregor Podnar – berlini és ljubljanai galériák tulajdonosa (elnök), Jutta M. Pichler, a Kremsi Karikatúra Múzeum igazgatója, Monika Knofler, a Bécsi Szépművészeti Akadémia rézmetszet gyűjteményének igazgatója és Zoran Petrovski, a Szkopjei Nemzeti Múzeum kurátora. A fináléba jutott hat művész között ott volt a magyar Gellérfi Pál is. Bár a díj az idén nem magyar művészhez került - tavaly Domán Rajmund formatervező hallgató nyerte el -, de képei láthatóak lesznek a többi helyezettéivel együtt két bécsi kiállításon is.

Gellérfi Pál életrajza és pályázati anyaga

Pályázók köre
A pályázóval szemben támasztott elvárások:
Olyan pályázók jelentkezését várjuk, akik Közép-, Kelet- és
Délkelet-Európában élnek, és az alábbi képzettséggel rendelkeznek:
•    projekt- és munkatapasztalat a kulturális menedzsment területén
•    meglévő kapcsolatrendszer országának fiatal alkotóművészeivel a kulturális élet további szereplőivel
•    jó német nyelvtudás
•    felsőfokú végzettség
•    átlagon felüli szabad alkotási kedv és önállóság

Pályázat célja és háttere
A Robert Bosch Alapítvány a vállalatokhoz kötődő nagy alapítványok egyike Németországban. Az Alapítvány kizárólag közhasznú tevékenységet folytat. A Robert Bosch Alapítvány 14 felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatal kulturális menedzser pályázatát várja Közép-, Kelet- és Délkelet-Európából egy 13 hónapos ösztöndíjra, amelynek keretében az ösztöndíjat elnyerők a kulturális menedzsment területén szerezhetnek új ismereteket Németországban. Az ösztöndíjasok feladata, hogy a 2009 októberétől kezdődő képzési folyamatban bemutassák országuk, elsősorban a fiatal és az alkotófázis kezdeti szakaszában lévő művészek produktumait, ezen keresztül országuk kulturális sokszínűségét Németországban. Az ösztöndíjasok Németország egész területén (Berlin kivételével) elszórtan olyan kulturális intézményekben dolgoznak, amelyek kiterjedt nemzetközi kulturális tevékenységet folytatnak, illetve amelyeknek célja, hogy kapcsolataikat a közép-, kelet- és délkelet-európai kulturális intézményeivel kiépítsék, vagy elmélyítsék. A képzési program fontos elemei a szakmai szemináriumok, amelyek
témakörei a projekttervezés, csoportmunka, támogatásszerzés, sajtó- és nyilvánossági munka, kulturális marketing.   

A Robert Bosch Alapítvány juttatásai
Az ösztöndíjasok 13 hónapon keresztül havi 1000 EUR ösztöndíjban részesülnek. A Németországba történő kiutazás, illetve a továbbképzések helyszínére való utazás költségeit szintén az alapítvány fedezi. A szakmai szemináriumok ingyenesek. Az ösztöndíjas baleset- és betegbiztosításban, illetve kötelező felelősségbiztosításban részesül. Az ösztöndíj lejárta után a kedvezményezett további támogatást kap annak céljából, hogy hazájában a munkavállalás kezdeti nehézségeit áthidalhassa.

Adminisztratív információk
A jelentkezés német nyelven, csak online-módon lehetséges 2009. március 15-ig a www.moe-kulturmanager.de honlapon.

További információ

8. oldal / 8

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.