rsz víz

Hamarosan megjelenik a 2021-27-es időszak új, „Víziközmű rendszerek és zöld-kék infrastruktúra” című ( ZIKOP-2.1.1 kódszámú) pályázati felhívása, mely keretében helyi önkormányzat vagy önkormányzatok konzorciumai,  állami tulajdonban álló víziközmű vagyonelemeket üzemeltető víziközmű-szolgáltató társaságok igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást. 

A felhívás célja a víziközművek hatékonyságának növelése, a fenntartható vízgazdálkodás előmozdítása. Elsődleges cél a VKI és leányirányelveinek való megfelelés, valamint a derogációs kötelezettségekből eredő feladatok lezárása. A víziközmű rendszerek hatékonyságának célzott növelése jelentős energetikai megtakarítási potenciált is képez. A víztakarékosság és az ellátásbiztonság kiemelkedően fontos.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ellátásért felelős, vagy helyi önkormányzat vagy önkormányzatok konzorciuma.
 • az ellátásért felelős és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § 44. pontja szerinti víziközmű-szolgáltatóval együttesen konzorciumban.
 • amennyiben a támogatási forrásból finanszírozható beruházások, felújítások a Magyar Állam ellátásért való felelősségi körébe tartozó állami vagyonelemeken valósulnak meg, a kizárólagos állami tulajdonban álló víziközmű vagyonelemeket üzemeltető víziközmű-szolgáltató társaságok önállóan is jogosultak a támogatási igény benyújtására.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:

 • a víziközmű szolgáltatók, szaktárcák és háttérszerveik, közfeladatot ellátó szervek, állami és önkormányzati non-profit társaságok, felsőoktatási intézmények, tudományos és civil szervezetek, szakmai érdekképviseleti szervek és a felsoroltak konzorciumai, KFI tevékenység esetén a többszörös „helix” kialakításához szükséges résztvevők.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

1. célterület: Szennyvíz+:

 • a szennyvíz irányelv követelményeinek folyamatos teljesítéséből és a szennyvízelvezetési agglomerációk változásából adódó beruházások.
 • az új szennyvíz irányelv többlet kötelezettségeiből adódó beruházások.
 • a VKI megfelelésből levezethető beruházások (pl. befogadóváltás, szennyvíztisztító telep intenzifikálás, P és N eltávolítás).
 • a tisztított szennyvíz mezőgazdasági hasznosításáról szóló új rendelet (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/741 Rendelete (2020. május 25.) kapcsán szükséges beruházások megvalósítása a szennyvíztisztító telepeken.
 • szennyvíziszap-kezelést és hasznosítást célzó beruházások a hatékony mezőgazdasági kihelyezés érdekében.
 • egyesített rendszerű csatornahálózatok szétválasztása, amennyiben ezzel párhuzamosan a települési szennyvízkezelés fejlesztése és a csapadékvíz visszatartás is megoldódik.
 • egyesített rendszerek csapadékvíz-túlfolyóiból származó befogadó-terhelés csökkentése.

2. célterület: Ivóvízminőség-javítás:

 • az új ivóvíz irányelvből adódó kötelezettségekhez tartozó beruházások, a kiemelt derogációs paraméterek, valamint a vas, a mangán és az ólom problémák megoldása és a hálózati vízveszteség csökkentése.
 • az integrált rendszerekhez szükséges strukturális átalakítások, a víz tartózkodási idejének csökkentése, nyomásmenedzsment, távfelügyelet, egyéb rendszerfejlesztés.
 • ellátási hiányok felszámolása, saját célú ivóvízművek biztonságának megteremtése és közcélú művek bővítése.

3. célterület: Víztakarékosság és az éghajlatváltozás kihívásai:

 • Meglévő rendszerek strukturális átalakítása, optimalizálása, szükség esetén a felesleges rendszerelemek felszámolása (amennyiben van rá hatósági előírás), a méretgazdaságosság, ellátásbiztonság és hatékonyság érdekében, a települések demográfiai változásainak és a településrészek által ellátott funkcióknak megfelelően.
 • A hálózati ivóvízveszteség és a szennyvízelvezető hálózatok infiltrációjának csökkentése, hatékonyságnövelő beruházások (vízvezetékek, rendszertartozékok, energiahatékonysági fejlesztések, telepek intenzifikálása stb.).
 • Csapadékvíz első fokozatú tisztítása.
 • A fentiekhez kapcsolódóan a rendszerek automatizálása, folyamatirányítás és távfelügyelet kialakítása.
 • A fentiekhez kapcsolódó kiegészítő beruházások a rendszerek önfenntartása érdekében (napelem, vízenergia hasznosítása), környezet- és klímabarát megoldások kipróbálása, KFI, puha beruházások.

4. célterület: zöld-kék infrasrtuktúra, egyesített rendszerű szennyvízhálózatok csapadékvíz terhelésének csökkentése, valamint belterületi csapadékvízek helybentartása zöld-kék infrastruktúra fejlesztése által:

 • Városi zöld infrastruktúra beruházások (városi zöld infrastruktúra hálózat átalakítása/kialakítása közterületeken, ill. a támogatást igénylő vagy konzorciumi partnere tulajdonában lévő területeken, szükség esetén a meglévő építmények bontásával).
 • Talajvíz készlet vagy tisztított szennyvíz hasznosítása (pl. zöldfelületek esetében öntözésre).
 • Közép- és nagyvárosi, valamint térségi (több települést vagy várostérséget érintő) zöld és kék infrastruktúrák és hálózatok tervezése (ZIFFA és egyes területek tájépítészeti terveinek készítése), kivitelezése, az ehhez szükséges adatbázisok, modellezések, IT és térinformatikai rendszerek, monitoring rendszerek kialakítása, illetve a szükséges kiegészítő beruházások (pl. közműkiváltás, fenntartáshoz szükséges eszközök stb.).
 • Az épített környezet és a szélsőséges időjárás, éghajlatváltozás környezeti és emberi egészségre gyakorolt kockázatainak minimalizálását, hatásainak enyhítését célzó zöld infrastruktúra beruházások.
 • Levegőminőség javító és zajcsökkentő intézkedések, beleértve a forgalomcsökkentett zónák kialakítását és a felületképzést/átalakítást a teljes zöld infrastruktúra beruházás korlátozott százalékáig.
 • Új zöld és kék felületek kialakítása, meglévő víz- és zöldfelületek revitalizációja, felruházása többlet funkciókkal (rekreációs, ökoszisztéma szolgáltatások, adott felület klímaalkalmazkodása és az általa kiszolgált lakosság klímavédelme, változatosság növelése stb.).
 • A zöld infrastruktúra kialakításához szükséges egyéb infrastruktúra átalakítások (közlekedés, energia stb.), és kármentesítés.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 18 milliárd Ft.

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására előreláthatólag 2021. év február hó 8 naptól 2023 év június hó 30 napig van lehetőség.

A felhívás tervezet itt érhető el.

 

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.