raindrops falling on pavement

2017. október 3-án éjfélkor felfüggesztésre került a a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” (PM_CSAPVÍZGAZD_2017) című felhívás, mivel a benyújtott igények elérték a rendelkezésre álló támogatási keret 200 százalékát. A pályázaton 40 és 300 millió forint közti összeg volt igényelhető, melyből támogatható volt vízelvezető-hálózat létesítése, fejlesztése, vízkárelhárítási célt szolgáló tározók építése, fejlesztése és ehhez kapcsolódó egyéb tevékenységek megvalósítása. 

A támogatást kizárólag Pest megyei települési önkormányzatok igényelhették felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztésére, a vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatására.

A pályázaton az alábbi tevékenységek voltak támogathatóak önállóan:

  • Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat létesítése, fejlesztése, rekonstrukciója, a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével.
  • Belterület védelmét szolgáló, vízkár elhárítási célt szolgáló tározók, tározóterek építése, fejlesztése, rekonstrukciója.

Ezek mellett támogatható tevékenységek továbbá:

  • Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései.
  • Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek depóniáinak lokális fejlesztése, rekonstrukciója.
  • Csapadékvíz elvezetését célzó csatornahálózat-építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló helyreállítása, átereszek építése, bővítése.
  • Felszíni vízelvezetést kiegészítő, a vízszintet szabályozó rendszer kialakítása.
  • Szennyező források kizárása (szűrőmezők, szennyezett csapadékvizet tisztító berendezések és hordalékfogók létesítése)

A támogatási összeg pályázatonként 40 és 300 millió forint között lehetett. A pályázó település egy lakosra jutó adóerő-képességétől függően a támogatási intenzitás 85-95% volt.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. szeptember 18. és 2017. október 3. éjfél között volt lehetőség.