Storm Drain

2017. szeptember 18-tól nyújthatják be Pest megyei települési önkormányzatok támogatási kérelmeiket a települési vízgazdálkodás korszerűsítését támogató pályázatra. A pályázaton 40 és 300 millió forint közti összeg igényelhető, melyből támogatható vízelvezető-hálózat létesítése, fejlesztése, vízkárelhárítási célt szolgáló tározók építése, fejlesztése és ehhez kapcsolódó egyéb tevékenységek. Bővebb információ és ingyenes előminősítés alább!

A támogatási kizárólag Pest megyei települési önkormányzatok igényelhetik felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztésére, a vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatására.

A pályázaton az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

  • Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat létesítése, fejlesztése, rekonstrukciója, a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével.
  • Belterület védelmét szolgáló, vízkár.elhárítási célt szolgáló tározók, tározóterek építése, fejlesztése, rekonstrukciója.

Ezek mellett támogatható tevékenységek továbbá:

  • Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései.
  • Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek depóniáinak lokális fejlesztése, rekonstrukciója.
  • Csapadékvíz elvezetését célzó csatornahálózat-építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló helyreállítása, átereszek építése, bővítése.
  • Felszíni vízelvezetést kiegészítő, a vízszintet szabályozó rendszer kialakítása.
  • Szennyező források kizárása (szűrőmezők, szennyezett csapadékvizet tisztító berendezések és hordalékfogók létesítése)

A támogatási összeg pályázatonként 40 és 300 millió forint között lehet. A pályázó település egy lakosra jutó adóerő-képességétől függően a támogatási intenzitás 85-95% lehet.

A támogatási kérelmek 2017. szeptember 18-tól 2017. október 18-ig nyújthatóak be.

A pályázati felhívás itt érhető el!