faucet 1684902 960 720 kicsi

Előreláthatólag 2017. augusztus 1-től lehet benyújtani a támogatási kérelmeket a jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló KEHOP-2.1.6 Felhívás ivóvízellátó hálózatok átalakítására, fejlesztésére című pályázatra. Kizárólag víziközmű-szolgáltatók valósíthatják meg az ivóvízellátási rendszerrel kapcsolatos beruházásaikat, mely vagy az ivóvízhálózat átalakítása  (pl. hálózatfejlesztés, távvezeték építése) vagy vízbázis kialakítása, víztermelés hatékonyságának javítása. Az elynerhető támogatási összeg akár 9,5 milliárd forint is lehet.

A felhívás keretein belül önállóan támogatható tevékenységek:

1. Az ivóvízhálózat hidraulikai és vízminőségi szempontból kedvezőbb átalakítása, módosítása, mint pl. hálózatfejlesztés, vezetékek átmérőjének racionalizálása, körvezetékesítés, távvezeték építés, tározók, nyomásfokozók kiépítése/átépítése,
2. vízbázis átalakítása, víztermelés hatékonyságának javítása.

Ezekhez kapcsolódóan megvalósítható tevékenységek továbbá:

  • Projekt előkészítés
  • Hálózat mechanikai tisztítása (kizárólag a kivitelezés részeként, a fejlesztéssel érintett vezetékrendszerekben az építés befejezését követően egy alkalommal),
  • irányítási rendszerek telepítése,
  • tűzcsapok telepítése.
  • víztározók, magastározók felújítása, korszerűsítésre,
  • kezelőépületek kialakítása, felújítása,
  • rekonstrukció

A projekt maximális összköltsége 10 milliárd forint lehet, melyből vissza nem térítendő támogatásként 9,5 milliárd forintot lehet igényelni. A kérelmek benyújtására 2017. augusztus 1-től 2019. augusztus 1-ig van lehetős, az első értékelési határnap 2017. szeptember 1.

A felhívás tervezete itt érhető el!