terfigyeles 2017

A Belügyminisztrérium nyílt pályázatot hirdetett meg a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában megjelölt célok megvalósítását szolgáló projektek támogatására. A támogatási kérelmet önkormányzatok, költségvetési szervek, egyesületek, alapítványok és egyházak nyújthatják be. 4 fő prioritással kapcsolatban lehetséges a pályázás, ezek a településbiztonság, a gyermek- és ifjúságvédelem, a bűncselekmény áldozatainak segítése és az áldozattá válás megelőzése, valamint a bűnismétlés megelőzése. Az elnyerhető támogatás akár 20 millió forint is lehet, a kérelmek benyújtási határideje 2017. május 31.

A pályázatok célja, hogy a bűnmegelőzésben elért eredményeket az állami és civil szervezetek partneri együttműködéseket kialakítva, azokat felhasználva terjesszék, bevezessék a gyakorlatba. A pályázható területek és a támogatható tevékenységek az alábbiak:

1. Településbiztonság

 • külterületeken, elnéptelenedő falvakban élők sérelmére elkövetett jogsértések visszaszorítására komplex programok kialakítása;
 • vagyonvédelemre fókuszáló programok indítása, jó gyakorlatok összegyűjtése, valamint átadása szakmai workshopokon, konferenciákon;
 • szakmai és szakmaközi, valamint helyi, települési közösségi hálózatok építése, fejlesztése;
 • közösségi terek (pl. szórakozóhely, bevásárlóközpont, sportlétesítmények) bevonása, biztonságosabbá tételüket szolgáló programok megvalósítása;
 • közterületek és lakókörnyezet biztonságosabbá tétele az építészeti bűnmegelőzés eszközeivel
 • a bűnmegelőzés szereplőinek (pl. önkormányzat, rendőrség, polgárőrség, civil szervezetek, állampolgárok) prevenció-tudatos gondolkodásra ösztönzése, helyi stratégiai irányvonalakmeghatározása, közösségi tervezés módszereinek alkalmazása és megszilárdítása;
 • a településbiztonsággal kapcsolatos szemináriumok, szakmai műhelyek, tematikus találkozók, ismeretterjesztő előadások, programok szervezése;
 • korszerű informatikai megoldások fejlesztése, alkalmazása.

2. Gyermek- és infjúságvédelem

 • iskolai és/vagy felzárkóztatási programok, családi napok, táborok szervezése és lebonyolítása;
 • kortársak képzése, bevonása
 • a gyermek- és ifjúságvédelem területén tevékenykedő szakemberek (pl. pedagógusok, mediátorok, pártfogó felügyelők, szociális munkások, nevelők) számára tréningek, képzések, kompetenciafejlesztő programok szervezése és lebonyolítása;
 • a sport, valamint az élménypedagógia prevenciós eszközként történő felhasználása;
 • a művészetek, a mese, illetve a színjátszás segítségével történő szabadidős programok kidolgozása és megvalósítása;
 • időskorúak bevonása gyermekek és fiatalok számára szervezett hasznos szabadidőeltöltési programokba;
 • szakmai és szakmaközi együttműködések, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer hálózatának építése, fejlesztése;
 • korszerű informatikai megoldások fejlesztése, alkalmazása.

3. A bűncselekmények áldozatainak segítése, az áldozattá válás megelőzése

 • gyermekek, fiatalok, fogyatékkal élők, valamint az időskorúak áldozattá válását megelőző programok, képzések szervezése és lebonyolítása;
 • szakmai és szakmaközi együttműködés, valamint gondozói hálózat építése, fejlesztése;
 • önkéntesek toborzását, képzését, koordinálását szolgáló programok kidolgozása és megvalósítása;
 • a szekunder viktimizáció elkerülését szolgáló képzések, szakmai konzultációk, szuperví- zió lebonyolítása;
 • az áldozatvédelem témakörében a célcsoport bevonását és megszólítását célzó, figyelemfelkeltő programok megvalósítása;
 • korszerű informatikai megoldások fejlesztése, alkalmazása.

4. Bűnismétlés megelőzése

 • kreatív programok, művészetterápia és az ezekhez kapcsolódó képzések, továbbképzések szervezése a büntetés- végrehajtási és javítóintézetekben;
 • szociális kompetenciafejlesztő tréningek szervezése és lebonyolítása javítóintézeti neveltek, illetve a velük foglalkozó szakemberek számára;
 • a fogvatartottak, javítóintézeti neveltek munkaerőpiaci elhelyezkedését elősegítő képzé- sek, továbbképzések szervezése és lebonyolítása;
 • jóvátételi programok szervezése és lebonyolítása; alternatív szankciók és helyreállító módszerek alkalmazásának erősítése a bűncselekménnyel okozott kár kompenzálása érdekében;
 • a börtönpártfogás fejlesztése, ennek érdekében programok, képzések és továbbképzések szervezése és lebonyolítás;
 • reintegrációs tisztek képzése, továbbképzése;
 • korszerű informatikai megoldások fejlesztése, alkalmazása.

A pályázónak legalább 3 másik partnerrel kell szakmailag együttműködnie és a pályázat beadása előtt erre vonatkozólag együttműködési megállapodást kötniük. Pályázat benyújtására jogosultak:

 • helyi, települési önkormányzat, illetve ennek szakterületen működő önálló költségvetési intézménye;
 • települési kisebbségi önkormányzat;
 • települési önkormányzati szövetség, társulás;
 • költségvetési szerv, amennyiben a pályázó fenntartása alá több, nem önálló költségvetésű intézmény (pl. nevelési-oktatási intézmény; rendőrkapitányság) tartozik, úgy a fenntartó, mint főpályázó szakmai megvalósítónként egy-egy pályázatot nyújthat be;
 • egyesület, alapítvány, közalapítvány, non-profit gazdasági társaság;
 • bevett egyház

A pályázatokat 2017. május 31-ig, 12:00-ig lehetséges benyújtani. Az elnyerhető támogatási összeg minimum 8 millió, maximum 20 millió forint, amely 100%-os támogatási intenzitású. 

A pályázati felhívás itt érhető el!

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.