spring 2219824 960 720

Már be lehet nyújtani a támogatási kérelmeket a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent "Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása" című felhívásra. A támogatásból kötelező egy legalább 5 tagból álló operatív csoportot létrehozni, amelyek az alábbi területeken tevékenykedhetnek: mezőgazdasági termelés, élelmiszer-feldolgozás és borászat, REL, erdőgazdálkodás. A felhívás támogatja továbbá az operatív csoportok azon projektjeit, melyek egy teljesen innovatív beruházást valósítanak meg. Az igényelhető támogatás a csoport létrehozására maximum 206.000 euró, az innovatív projektre 1.030.000 euró is lehet, a támogatási intenzitás 100%, a beruházási elemek esetében közép-magyarországon 50%, a többi régióban 60% lehet.

Bővebb információ és ingyenes előminősítés alább!

Az Agrár-Innovációs Operatív Csoport létrehozása a pályázat kötelező eleme, a csoport az alábbi kritériumoknak kell, hogy megfeleljen:

- a célterülettel foglalkozó gazdálkodók, kutatóhelyek, szaktanácsadók vehetnek részt a csoportban,

- egy kutatóhely több projektben is részt vehet,

- a csoportban legalább 5 gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy vesz részt, melyek jogilag egymástól függetlenek

- a csoport taglétszámának legalább 40%-a az adott ágazatban gazdálkodó

A csoport létrehozásán és működtetésén belül fontos a Projektterv kidolgozása és az abban foglaltak megvalósítása. A pályázat innovatív beruházás része választható, az egyes beruházásokon belül a választható tevékenységek:

1. Mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos beruházások:

 •  innovatív eredmény megvalósulását szolgáló projektek megvalósítását szolgáló beruházások támogatása

2. Élelmiszer-feldolgozással, borászattal kapcsolatos beruházások:

 • új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
 • épületek, építmények kivitelezése
 • környezetterhelést csökkentő tevékenységek
 • energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák

3. Erdőgazdálkodással kapcsolatos beruházások

 • erdősítéssel kapcsolatos innovatív projektek támogatása
 • innovatív agrár-rendészeti rendszerek létrehozása
 • erdőtüzek, természeti katasztrófák és katasztrófaesemények által okozott erdőkárok megelőzése
 • erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közéleti funkcióinak fejlesztése
 • erdészeti technológiákra és erdei termékek feldolgozása és piaci értékesítésének támogatása

A felhívás keretein belül kizárólag olyan beruházás valósítható meg, amely innovatív projektnek minősül, vagyis: az említett ágazatokat széles körben érintő probléma kezelését vagy lehetőség kihasználását célzó, tudományos ismeretek felhasználásával együtt járó megoldás, amely lehet új termék, gyakorlat, szolgáltatás, termelési eljárás vagy egy új módja a szervezési folyamatoknak. Nem tekinthető innovatív projektnek, amely a piacon már kapható technológia, szolgáltatás vagy rendszer bevezetésén, egyszerű adaptálásán, imitáción alapszik.

Nem támogathatóak a felhíváson a takarmánygyártással, halfeldolgozással- és tartósítással, karácsonyfa- és díszítőgally telepítéssel, valamint fás szárú energetikai célú faültetvény telepítésével kapcsolatos beruházások.

Az operatív csoport létrehozására maximum 150.000 eurónak megfelelő forintösszeg igényelhető, mely a projekt összköltségének 100%-a. Az innovatív beruházásra igényelhető támogatási összeg:

 • Mezőgazdasági termeléssel, élelmiszer-feldolgozással, borászattal és REL-lel kapcsolatos beruházás: maximum 1.030.000 eurónak megfelelő forintösszeg, a KMR-n kívül 60%-os, a KMR-n belül 50%-os támogatási intenzitással
 • Erdőgazdálkodással kapcsolatos beruházások: maximum 560.000 eurónak megfelelő forintösszeg, a KMR-n kívül 60%-os, a KMR-n belül 50%-os támogatási intenzitással.
 • A fiatal mezőgazdasági termelőkkel végrehajtott projektek 10%-kal magasabb támogatási intenzitásra jogosultak minden beruházás esetében

A pályázat elbírálásánál többletpontot jelenthet:

 • csoport sokszínűsége: kutatóhely, hazai vagy külföldi intézményben PhD vagy doktori vagy magasabb címmel rendelkező személy, szaktanácsadó, TCS/TSZ/szakmaközi szervezet tag
 • tagok tudományos vagy szakmai publikációi
 • tapasztalat K+F+I projektben
 • csoporton belüli fiatal gazda/gazdák
 • online/hagyományos kommunikációs eszközök, bemutató üzemi programok, további pontot ér, ha ezek idegen nyelven történnek
 • hazai vagy nemzetközi szabadalmi bejelentés
 • többlet-önerő vállalása

A támogatási kérelmeket 2017. november 30-ig lehet benyújtani. Ingyenes előminősítésünkre az alábbi űrlapot kitöltve jelentkezhet!

A pályázati felhívás itt érhető el! További tájékoztató videok az előminősítési űrlap alatt érhetőek el!

 

 

 

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.