borászat

A VP3-4.2.2-16 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása című felhívás keretében akár 200 millió forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak a hazai mezőgazdasági termelők, valamint mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások. A támogatás a borászati üzemek számára borászati gépek, berendezések beszerzésére, meglévő technológia korszerűsítésére, illetve építéssel járó fejlesztésekre fordítható. A beruházás célja lehet kifejezetten az energia-, és más erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelése, illetve megújuló energiaforrás alkalmazása. A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. szeptember 12.-től 2018. szeptember 11.-ig van lehetőség, a következő határnap 2017. június 12.  Bővebb információ és ingyenes előminősítés alább!

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

1.Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások

 • Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, ill. habzó bor készítéshez, kezeléshez, tároláshoz, érleléshez és kiszereléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása vagy meglévő gépek, berendezések korszerűsítése, hatékonyabb berendezésre való váltása.
 • A szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy anyagtovábbításhoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése.
 • A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények létesítése.

2. A borászati termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása. Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése.
Energiahatékonyság javítása (kizárólag már meglévő létesítmények vonatkozásában)

 • épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 • fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése
 • világítási rendszerek korszerűsítése
 • gépek, berendezések energetikai korszerűsítése, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése

Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek

 • a borászati üzem anyag- és víztakarékosságát, valamint emisszió-csökkentését célzó új módszerek bevezetése (pl. csomagolás korszerűsítése az anyagfelhasználás csökkentésével, környezetbarát anyaghasználattal, szennyvízkezelés és újrahasznosítás fejlesztése)
 • az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodáshoz szükséges mérő-, ellenőrző és regisztráló rendszerek kiépítése, fejlesztése

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

 • fűtési/hűtési energia igény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése)
 • geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia

A fentiek mellett további választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, projekt-előkészítési és projekt-menedzsment költségek
 • egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét;
 • telepi infrastruktúra fejlesztése (pl. kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek építése, közművek kiépítése);
 • ingatlan vásárlása;
 • informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;
 • bortároló tartálykapacitás bővítése (kivéve hűthető tartályok, illetve a technológiai rendszer részét képező pl. puffertartály);
 • fahordó vásárlása

A támogatást igénylők köre:
1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
 • a támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;
 • a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

2. Termelői csoport és termelői szervezet:

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből6 kell származnia.

3. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás amennyiben:

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
 • a támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;
 • a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. szeptember 11-ig van lehetőség, a következő értékelési határnap 2017. június 12.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 200 millió Ft. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban 50%-a.

A pályázati felhívás itt érhető el!

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.