eip

A Vidékfejlesztési Program keretében megjelent az „Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása” című felhívás. Jelen pályázatot a hazai mezőgazdasági termelők, fiatal mezőgazdasági termelők vagy termelői csoportok agrárgazdasági innovációs tevékenységének fejlesztése, megvalósítása érdekében írták ki, melyet a kis- és középvállalkozások együttműködését erősítő Operatív Csoportok létrehozásával valósíthatnak meg. Az Agrár-Innovációs Operatív Csoportok az agrárgazdaság - beleértve a mezőgazdasági termelés, élelmiszer-feldolgozás, borászat, REL, erdőgazdálkodás - termelékenységének és környezeti hatékonyságának javítását szolgálják. A támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 30.-tól 2017. november 30.-ig van lehetőség. Bővebb információ és ingyenes előminősítés alább!

A felhívás két fő célja: egyrészt egy legalább 5 főből álló operatív csoport létrehozása, másrészt az operatív csoport innovatív beruházásának támogatása. Az operatív csoport megalkotása kötelező pályázati rész, a beruházás megvalósítása opcionális.

Az Agrár-Innovációs Operatív Csoportok működésének célterületei:

 • Mezőgazdasági termelés
 • Élelmiszer-feldolgozás, borászat
 • REL 
 • Erdőgazdálkodás

Az Agrár-Innovációs Csoport kritériumai:

 • tagságra jogosultak: mezőgazdasági termelők és/vagy élelmiszerfeldolgozók és/vagy erdőgazdálkodók, valamint kutatóhelyek és/vagy, tanácsadók és/vagy, szaktanácsadók. Jelen felhívás tekintetében egy kutatóhely több projektben is részt vehet,
 • a Csoportban legalább 5, gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy vesz részt, amelyek gazdaságilag és jogilag függetlenek egymástól,
 • a Csoport taglétszámának legalább 40%-a az adott szakágazatban gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy,
 • a Csoport minden tagjának részt kell venni a projektben,
 • a Csoport működését írásba foglalt konzorciumi együttműködési megállapodás szabályozza.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 • Agrár-Innovációs Operatív Csoportok létrehozása és Projektterv kidolgozása és megvalósítása - különös tekintettel fiatal gazdálkodók bevonására (tudás-előállítás),
 • az innovációs együttműködés és a projekt előrehaladásának nyilvános megosztása, az eredmények hozzáférhetővé tétele (tudás-megosztás)

A csoport létrehozására igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 150 000 eurónak megfelelő forintösszeg, mely a projekt összegének 100%-a lehet. 

Az alábbi választható beruházási tevékenységek kizárólag abban az esetben támogathatók, ha az Agrár-Innovációs Operatív Csoportok a csoport létrehozására, működtetésére vonatkozóan is támogatásban részesülnek:

1. Mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos beruházások:

 • innovatív eredmény megvalósulását szolgáló projektek megvalósítását szolgáló beruházások támogatása

2. Élelmiszer-feldolgozással, borászattal kapcsolatos beruházások:

 • új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
 • épületek, építmények kivitelezése
 • energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
 • környezetterhelést csökkentő tevékenységek
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák

3. Erdőgazdálkodással kapcsolatos beruházások

 • erdősítéssel kapcsolatos innovatív projektek támogatása
 • innovatív agrár-rendészeti rendszerek létrehozása
 • erdőtüzek, természeti katasztrófák és katasztrófaesemények által okozott erdőkárok megelőzése
 • erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közéleti funkcióinak fejlesztése
 • erdészeti technológiákra és erdei termékek feldolgozása és piaci értékesítésének támogatása

A beruházás részben nem kötelező a Csoport minden tagjának részt vennie!
A felhívás keretein belül kizárólag olyan beruházás valósítható meg, amely innovatív projektnek minősül, vagyis: az említett ágazatokat széles körben érintő probléma kezelését vagy lehetőség kihasználását célzó, tudományos ismeretek felhasználásával együtt járó megoldás, amely lehet új termék, gyakorlat, szolgáltatás, termelési eljárás vagy egy új módja a szervezési folyamatoknak. Nem tekinthető innovatív projektnek, amely a piacon már kapható technológia, szolgáltatás vagy rendszer bevezetésén, egyszerű adaptálásán, imitáción alapszik.

A pályázat elbírálásánál többletpontot jelenthet többek között a pályázók sokszínűsége (kutatóhely, hazai vagy külföldi intézményben PhD vagy doktori vagy magasabb címmel rendelkező személy, szaktanácsadó, TCS/TSZ/szakmaközi szervezet tag), tagok szakmai vagy tudományos publikációi, K+F+I tapasztalat, fiatal gazdák jelenléte, szabadalmi bejelentés, többlet-önerő vállalása.

Mezőgazdasági termeléssel, élelmiszer-feldolgozással, borászattal (vagy REL-lel) kapcsolatos egyéni projekt esetén a támogatás 206.000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Mezőgazdasági termeléssel, élelmiszer-feldolgozással, borászattal (vagy REL-lel) kapcsolatos kollektív projektesetén a támogatás 1.030.000 eurónak megfelelő forintösszeg.
A Közép-Magyarországi régióban 50%-os a támogatási intenzitás, ezen kívül 60%-os.

Erdőgazdálkodással kapcsolatos egyéni beruházás esetén a támogatás 112.000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Erdőgazdálkodással kapcsolatos kollektív beruházása esetén a támogatás 560.000 eurónak megfelelő forintösszeg.
A Közép-Magyarországi régióban 50%-os a támogatási intenzitás, ezen kívül 60%-os.

A fiatal mezőgazdasági termelőkkel végrehajtott projektek 10%-kal magasabb támogatási intenzitásra jogosultak minden beruházás esetében!

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 30. naptól 2017. november 30. napjáig van lehetőség. Az első értékelési határnap 2017. július 3.

A pályázati felhívás itt érhető el!

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.