Szent Bazil Oktatási Központ

Az egyházi szervezetek 150 millió forint és 1,5 milliárd forint közötti vissza nem térítendő támogatást kaphatnak 100%-os támogatási mellett saját fenntartású köznevelési intézményeinek a mindennapos testnevelés infrastrukturális hátterének biztosításához szükséges fejlesztéseire, valamint az intézényhez tartozó épületek korszerűsítésére.

Pályázat célja
Cél a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása. Célja továbbá a nevelési-oktatási intézmények kötelező helyiségeinek kialakítása, felújítása és eszközök beszerzésének támogatása a minőségi nevelés feltételeinek megteremtése érdekében.

Pályázók köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be megyeszékhelyen, megye jogú városban vagy járási központban köznevelési intézményt fenntartó alábbi szervezetek:
• Bevett egyház (GFO 551)
• Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)
• Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személyek (GFO 555)
• Egyházi szervezet technikai kód (GFO 559)
A fent felsorolt szervezetnek meg kell felelnie – a fejlesztendő intézmény vonatkozásában – az alábbi, I. pontban jelzett feltételnek és egyúttal a II. pontban jelzett feltételek valamelyikének:
I. pont: a feladatellátási-helyen a tanulói létszám eléri a 350 főt
és
II. pont:
a) a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételei nem adottak
b) tanteremi kapacitása igazolhatóan elmarad a tanuló létszám szerinti igénytől
c) nem teljesülnek maradéktalanul a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben meghatározott minimális infrastrukturális feltételek
Egy fenntartó különböző feladatellátási-helyeire külön-külön adhat be pályázatot. Egy fenntartó egy feladatellátási-helyére azonban csak egy pályázatot adhat be.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Támogatható tevékenységek köre
Önállóan támogatható
• A feladatellátási-helyekhez kapcsolódó építési tevékenységek:
• A mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális hátterének biztosításához nélkülözhetetlen fejlesztések.
Önállóan nem támogatható
• A feladatellátási-helyekhez kapcsolódó építési tevékenységek:
o beruházáshoz kapcsolódó energetikai korszerűsítés (önállóan nem támogatható)
o akadálymentes felújítás (önállóan nem támogatható, de kötelező)
• Az intézményi belső terek kialakítása a méltányos oktatási-nevelési környezet alapkövetelményeinek figyelembe vételével.
• Fogyatékkal élők számára biztosítandó speciális szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés
• Az intézmények udvarának, játszóudvarának akadálymentes felújítása, balesetmentesítése, tanulást segítő térként való bekapcsolása a nevelés folyamatába (pl.: udvari játékok, eszközök,udvari utcabútorok, kerékpártároló létesítés, kerítésépítés, javítás; zöldterület-fejlesztés,- növelés)
• Az infrastrukturális fejlesztésben érintett terek használhatóságának biztosításához eszközök, berendezési tárgyak és bútorok beszerzése
• Akadálymentes mellékhelyiségek, higiéniás létesítmények, orvosi szoba, szocializációt segítő helyiségek, szabadidős programoknak, foglalkozásoknak lehetőséget biztosító terek
• Melegítő - és főzőkonyha infrastrukturális beruházásai és kapcsolódó, nélkülözhetetlen eszközbeszerzések.
• Új építéssel/ingatlankiváltással járó kapacitásbővítést megvalósító fejlesztés:
• Föld, telek, ingatlan vásárlás a projekt keretében nem támogatott.
• A mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális hátterének biztosításához nélkülözhetetlen fejlesztések (sportlétesítmény, sportuszoda kialakítása) csak a köznevelési feladatellátás mértékének megfelelően támogathatók.
• Könyvvizsgálat.
• Projektmenedzsment.
• Tájékoztatás, nyilvánosság.
• Horizontális szempontok megvalósítása.

Pénzügyi feltételek
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 150 millió Ft, maximum 1500 millió Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Benyújtási határidő
2016. január 25-től 2018. január 25-ig.

Bővebb információ

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.