kerteszet mezogazdasag

A mai napon a Vidékfejlesztési Program keretein belül 4 újabb pályázati felhívás jelent meg, összesen 66,5 milliárd forint keretösszeggel. A pályázatok melyek a kertészet korszerűsítésére irányulnak március első felétől lesznek majd benyújthatók.

A tervezést, árajánlatkéréseket már most érdemes megkezdeni!

 

Az alábbi felhívások jöttek ki a mai napon:

  • VP-2-4.1.3.2.-16 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével- bővebben a pályázatról
  • VP2-4.1.3.3-16 Gyógynövény termesztés- bővebben a pályázatról
  • VP2-4.1.3.4-16 Gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése- bővebben a pályázatról
  • VP-2-4.1.3.1.-16 Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével- bővebben a pályázatról

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

De fiatal mezgőgazdasági termelők vagy kollektív beruházások 10-10% többletintenzitásra lehetnek jogosultak!

Pályázhatnak:

  • Mezőgazdasági termelők amennyiben:
    • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik.
    • igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott;
  • Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumimi formában is van lehetősé

  • Termelői csoport, termelői szervezet

A felkészülést, különösen az építési engedélyek beszerzését már most meg kell kezdeni! A palyazatihirek.eu honlapot üzemeltető NLC Tanácsadói Csoport Kft. számos sikeres referenciával a mezőgazdasági és vidékfejlesztési pályázatok megvalósításának megbízható partnere.

Jelentkezzen ingyenes előminősítésünkre alább!